Welkom bij huisarts Brassé

Praktijkondersteuning

Praktijkondersteuner Somatiek

De praktijkondersteuner Somatiek verzorgt in nauw overleg met de huisarts de controle van patiënten met chronische aandoeningen zoals diabetes mellitus (suikerziekte), longziekten en hart- en vaatziekten.  Daarnaast houdt de praktijkondersteuner Somatiek een spreekuur Stoppen met Roken.

Praktijkondersteuner ouderenzorg

Ouderen met multimorbiditeit zijn gebaat bij zorg waar speciaal op hun wensen, mogelijkheden en omgeving. De praktijkondersteuniner ouderenzorg is opgeleid om met deze zaken rekening te houden. Hij begeleidt u door de zorg en zorgt ervoor dat er wordt samengewerkt rondom uw specifieke situatie.

Praktijkondersteuner GGZ

Bij psychische problematiek verwijst de huisarts u naar de praktijkondersteuner Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ). Hiervoor is binnen de praktijk een psycholoog aangesteld. Zij behandelt problemen zoals depressies, angsten, burn-out/overspannenheid, trauma’sproblemen in de relationele sfeer of met betrekking tot opvoedingSamen met de psycholoog wordt gekeken welke behandeling voor u het meest geschikt is. Hierbij valt onder andere te denken aan Mindfulness, Cognitieve Gedragstherapie en EMDR (traumabehandeling). In geval van langdurige of complexe problematiek kan er in overleg voor worden gekozen u te verwijzen naar een specialistische tweedelijns instelling.

De praktijkondersteuner Somatiek, ouderenzorg en GGZ zijn op vaste dagen in de week in de praktijk aanwezig en werken allen op afspraak. Zij plannen de afspraken zelf met u in.