Welkom bij huisarts Brassé

Praktijkinformatie

 

Algemeen
Sinds 1 maart 2001 is de praktijk een opleidingspraktijk. Dit betekent dat in samenwerking met de Universiteit van Maastricht artsen worden opgeleid tot huisarts.
Het kan dus voorkomen dat de assistente u vraagt om op het spreekuur van de AIOS (huisarts in opleiding) te komen.
De patiënten die gezien worden door de AIOS, worden op het einde van de dag nabesproken met dr. Brassé.
Uiteraard kunt u altijd vragen om een specifieke afspraak bij dr Brassé.

Praktijktijden
De praktijk is op werkdagen geopend op maandag , dinsdag en vrijdag van 8.00 uur tot 17.00 uur. Op woensdag en donderdag is de praktijkgeopend van 07.00 uur tot 17.00 uur.
Tijdens de overige uren kunt u uitsluitend voor spoedgevallen terecht op de huisartsenpost in Roermond.
De middagpauze is tussen 12.00 uur en 13.00 uur.

Telefoonnummers
Via het praktijknummer krijgt u in de meeste gevallen de praktijkassistente aan de lijn. Via dit nummer maakt u afspraken, bestelt u nieuwe recepten en kunt u terecht voor korte vragen. Deze lijn wordt veel gebruikt en kan dus wel eens bezet zijn.

U helpt de assistente door de gesprekken kort te houden. Dit is ook van belang i.v.m. eventuele spoedgevallen.

Bellen
Maakt u gebruik van de vaste opbeltijden:

08.00 – 09.30 afspraken voor spreekuur en huisbezoek
09.30 – 11.00 nieuwe recepten, verwijskaarten etc.
12.00 – 13.00 middagpauze, alleen bellen voor spoedgevallen
13.00 – 13.30 telefonisch spreekuur huisarts voor uitslagen en korte vragen

Spoed
Toetst u een 1 als u naar 0475-401225 belt
Alleen voor levensbedreigende situatie’s .
Bij spoedgevallen vermeldt steeds duidelijk uw naam en adres en vertel kort wat er aan de hand is.

Recept
Voor nieuwe recepten kunt u bellen tussen 09.30 en 11.00 uur.

Voor herhaalrecepten kunt u 24 uur per dag de receptenlijn bellen:0475-401225.

U kunt dan uw bestelling op de band inspreken, deze band wordt elke morgen door een van de assistentes beluisterd en de recepten die vóór 11.00 uur zijn ingesproken worden dan ook  dezelfde werkdag verwerkt en doorgestuurd. Bestellingen die na 11.00 uur zijn ingesproken worden de eerstvolgende werkdag erna verwerkt en doorgestuurd.

U kunt ook de oude verpakkingen bij de assistente afgeven tot 11.00 uur voor dezelfde dag.

Verpakkingen na 11.00uur afgegeven worden voor de volgende dag verwerkt.

Spreekuur
Er is een afspraakspreekuur tussen 08.10 en 12.00 uur. Op woensdag en donderdag is er een speciaal spreekuur tussen 07.00 en 08.00 uur.

Tussen 16.00 en 17.00 uur is er een afspraakspreekuur voor spoedgevallen, chirurgische ingrepen, oogonderzoeken e.d.

Als u voor 09.30 uur belt kunt u meestal dezelfde dag nog terecht. Meestal duurt een afspraak waarin één of meerdere korte vragen behandeld kunnen worden 10 minuten.

In principe geldt dus één afspraak voor één patiënt en voor één hulpvraag. De assistente die ook geheimhoudingsplicht heeft, kan i.v.m. de planning daarom wel eens kort naar uw klacht vragen.

Meer tijd
Als u aangeeft dat er meerdere vragen te bespreken zijn, dat u een langer gesprek wilt, een chirurgische ingreep of een oogheelkundig onderzoek dient te gebeuren dan houdt assistente daar rekening mee in de agenda.

Afzeggen
Belt u de assistente tijdig wanneer een eerder gemaakte afspraak niet door kan gaan.

Telefonisch
Er is een telefonisch spreekuur tussen 13.00 en 13.30 uur. U kunt dan bellen voor korte adviezen en uitslagen van onderzoeken (0475-401225).
In het algemeen is het moeilijk uw gezondheid telefonisch te beoordelen. Het kan daarom nodig zijn alsnog een afspraak voor het spreekuur te maken.

Huisbezoek
Aan het eind van de ochtend en ’s middags worden huisbezoeken gemaakt.
U kunt tussen 08.00 en 09.30 uur een huisbezoek aanvragen. De assistente kan de visite dan nog voor die dag in de agenda zetten. Omdat er in de praktijk betere onderzoeks- en behandelingsmogelijkheden zijn is het, indien mogelijk, beter om naar de praktijk te komen.

Ziekenhuis
Na thuiskomst uit het ziekenhuis kunt u het beste zelf een visite aanvragen, zodat de huisarts tijdig de stand van zaken in de thuissituatie kan opnemen en de zorg kan continueren.

EHBO
Voor eerste hulp ( open wonden, kneuzingen, verbrandingen enz.) kunt u altijd direct terecht. Als u van te voren belt of laat bellen, dan kan de arts al voorbereidingen treffen op uw komst.