Welkom bij huisarts Brassé

Afspraak maken

Afspraken
Er is een afspraakspreekuur tussen 08.10 en 12.00 uur en op woensdag en donderdagochtend van 07.00 tot 12.00 uur.Tussen 16.00 en 17.00 uur is er een afspraakspreekuur voor spoedgevallen, chirurgische ingrepen, oogonderzoeken e.d. Patiënten die i.v.m. bijzondere omstandigheden niet op de reguliere spreekuren kunnen komen kunnen de assistente verzoeken voor een afspraak op woensdag of donderdag ochtend tussen 07.oo – 08.00 uur.
Als u voor 09.30 uur belt kunt u meestal dezelfde dag nog terecht. Meestal duurt een afspraak waarin één of meerdere korte vragen behandeld kunnen worden 10 minuten.
In principe geldt dus één afspraak voor één patiënt en voor één hulpvraag. De assistente die ook geheimhoudingsplicht heeft, kan i.v.m. de planning daarom wel eens kort naar uw klacht vragen.

Meer tijd
Als u aangeeft dat er meerdere vragen te bespreken zijn, dat u een langer gesprek wilt, een chirurgische ingreep of een oogheelkundig onderzoek dient te gebeuren dan houdt assistente daar rekening mee in de agenda.

Afzeggen
Belt u de assistente tijdig wanneer een eerder gemaakte afspraak niet door kan gaan.

Telefonisch
Er is een telefonisch spreekuur tussen 13.00 en 13.30 uur. U kunt dan bellen voor korte adviezen en uitslagen van onderzoeken (0475-401225, keuzemenu 3).
In het algemeen is het moeilijk uw gezondheid telefonisch te beoordelen. Het kan daarom nodig zijn alsnog een afspraak voor het spreekuur te maken.

Huisbezoek
Aan het eind van de ochtend en ’s middags worden huisbezoeken gemaakt.

Aanvragen
U kunt tussen 08.00 en 09.30 uur een huisbezoek aanvragen. De assistente kan de visite dan nog voor die dag in de agenda zetten. Omdat er in de praktijk betere onderzoeks- en behandelingsmogelijkheden zijn is het, indien mogelijk, beter om naar de praktijk te komen.

Na thuiskomst uit het ziekenhuis kunt u het beste zelf een visite aanvragen, zodat de huisarts tijdig de stand van zaken in de thuissituatie kan opnemen en de zorg kan continueren.

EHBO
Voor eerste hulp ( open wonden, kneuzingen, verbrandingen enz.) kunt u altijd direct terecht. Als u van te voren belt of laat bellen, dan kan de arts al voorbereidingen treffen op uw komst.